Přednáška “Develop multi-modality high field fMRI with concurrent fiber optic calcium and glutamate recording”

Ve dnech 17.6. až 18.6.2019 navštívil náš ústav Dr. Xin Yu, vedoucí výzkumné skupiny Translational Neuroimaging & Neural Control z Max Planck Institutu Biologické kybernetiky v Tübingenu.
Dr. Yu obdržel svůj B.S. titul z univerzity Wuhan v Číně a Ph.D. z New Yorské univerzity ve Spojených státech.
Jeho hlavním výzkumným cílem je pochopit schopnost mozku přizpůsobit sebe sama na vnější a vnitřní signály.
Má rozsáhlé výzkumné zkušenosti s molekulární a buněčnou biologií až po funkční mapování mozku, pokročilé techniky magnetické rezonance (MRI).
Studoval regulace exprese mu opioidního receptoru mRNA u člověka neuroplastomových buněk po imunitní provokaci.
Poté se připojil k Neuroscience PhD program na NYU lékařské fakultě a studoval zobrazování MRI in vivo sluchového systému v genetickém prostředí myší.
Po ukončení studia v roce 2007 přijal spolupráci s Dr. Alanem Koreckým (NIH) jako vědecký pracovník.
Nyní pracuje Dr. Yu jako vedoucí výzkumného týmu na Max Planck Institutu pro biologickou kybernetiku a vysokou magnetickou rezonanci.
Rád by porozuměl, jak funguje mozek na molekulární, buněčné a obvodové úrovni a nakonec získání kontroly nad mozkem.
Dr. Xin Yu navštívil naše laboratoře , seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku “Develop multi-modality high field fMRI with concurrent fiber optic calcium and glutamate recording”. Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

 

ESIF  ESIF  ESIF

ESIF