Workshop "Energiová filtrace v rastrovací elektronové mikroskopii"

Dne 11. 9. 2017 se uskuteční v přednáškovém sále ÚPT AV ČR mezinárodní  seminář  na téma “Energiová filtrace v rastrovací elektronové mikroskopii“.
V průběhu dopoledne proběhnou dvě veřejné plenární přednášky světově uznávaných vědců.
11:00 dr. Cornelia Rodenburg z University of Sheffield, přednese “Novel insights to organic and  inorganic-organic hybrid materials by Secondary Electron Hyperspectral Imaging“.
11:45 přestávka
12:00 dr. Anjam Khursheed z University of Singapore, představí téma „Add-on Secondary Electron Analyzer attachments for the SEM“.

„Energiová filtrace v rastrovací elektronové mikroskopii je téma velmi aktuální, protože aplikace této metody umožňují získat nové, užitečné informace o zkoumaných vzorcích. Těmi jsou dnes především v průmyslu hojně využívané dopované polovodičové struktury, nebo hybridní polymery, které nacházejí široké využití ve všech oblastech života, a to od výkonných lehkých baterií, přes inovativní průmyslové a konstrukční materiály, až po bioimplantáty. Při jejich výrobě lze použitím vhodné diagnostické metody zefektivnit výrobní proces a zlepšit tak jejich vlastnosti. Partneři workshopu patří v oboru diagnostických metod ke světové špičce. V rámci setkání budou společně diskutovat problematiku chování signálních elektronů vznikajících ve vzorku, měření jejich energiových spekter a jejich srovnání s Monte Carlo simulací. Jedním ze stěžejních témat bude i interpretace kontrastu vzniklého v obraze po sejmutí série energiově filtrovaných snímků.“  Vysvětluje dr. Filip Mika, z Oddělení Elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR, který je zároveň koordinátor třídenního setkání.
Mezinárodní seminář je realizován za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.

 

av21